10th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

17-20 May 2017
Hotel Stella, Neum, Bosnia and Herzegovina
Quality 10. NAUČNO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

17-20 maj 2017
Hotel Stella, Neum, Bosna i Hercegovina
 
Quality 2017
  Home
Call for Papers
Topics
Important Dates
Organizers
Scientific Committee
Venue
Conference Fee
Final Program
Photo Gallery
Proceedings
Contact
Kvalitet 2017
  Početna stranica
Poziv autorima i učesnicima
Tematika
Značajni datumi
Organizatori
Naučni odbor
Vrijeme i mjesto održavanja
Kotizacija
Finalni Program
Galerija fotografija
Zbornici radova
Kontakt
Fotografije / Photos:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Zbornici radova / Proceedings:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Quality 2001
Quality 1999
Smještaj / Accommodation
  Informacije o rezervaciji smještaja mogu se dobiti u turističkoj agenciji Grand Tours Zenica
  Information on booking accommodation can be obtained from the travel agency Grand Tours Zenica
  Grandtours
+387 32 406 406
+387 61 713 392
ekskurzije@grandtours.ba
 
BH Telecom
Super sponzor:
Zbornici radova - Conference Proceedings  
QUALITY PROCEEDINGS
EDITORS: Dr. Safet Brdarević, Dr. Sabahudin Jašarević
ISSN 1512-9268
Quality 2017 17-19 May 2017 Neum, Bosnia and Herzegovina 79 papers
Quality 2015 10-12 June 2015 Neum, Bosnia and Herzegovina 96 papers
Quality 2013 06-08 June 2013 Neum, Bosnia and Herzegovina 102 papers
Quality 2011 01-04 June 2011 Neum, Bosnia and Herzegovina 190 papers
Quality 2009 04-07 June 2009 Neum, Bosnia and Herzegovina 163 papers
Quality 2007 06-09 June 2007 Neum, Bosnia and Herzegovina 120 papers
Quality 2005 09-12 November 2005 Fojnica, Bosnia and Herzegovina 87 papers
Quality 2003 13-14 November 2003 Zenica, Bosnia and Herzegovina 86 papers
Quality 2001 08-09 November 2001 Zenica, Bosnia and Herzegovina 58 papers
Quality 1999 11-12 November 1999 Zenica, Bosnia and Herzegovina 48 papers

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

Ovaj zbornik je publikacija s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj dostupan besplatno, bez naknade za korisnika ili njegovu/ njenu instituciju. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati, ili postavljati linkove na tekstove članaka u ovom zborniku ne tražeći prethodno odobrenje izdavača ili autora. To je u skladu s definicijom BOAI otvorenog pristupa. This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Proceedings indexed in:
Index Copernicus
ICV (Index Copernicus Value)
2012: 4.38 points, 2013: 4.56 points
EBSCO
Engineering Source
Universal Impact Factor
Google Scholar
Global Impact Factor Global Impact Factor
2012 2013
0.246 0.307UNIVERSITY OF ZENICA
(Bosnia and Herzegovina)
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING


UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany)ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI
QUALITY ASSOCIATION
of BOSNIA and HERZEGOVINA
Webmaster | Ažurirano 31.05.2017