10th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

17-20 May 2017
Hotel Stella, Neum, Bosnia and Herzegovina
Quality 10. NAUČNO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

17-20 maj 2017
Hotel Stella, Neum, Bosna i Hercegovina
  Final Program  |  Finalni program     Call for papers  |  Poziv autorima i učesnicima  
Quality 2017
  Home
Call for Papers
Topics
Important Dates
Organizers
Scientific Committee
Venue
Conference Fee
Final Program
Photo Gallery
Proceedings
Contact
Kvalitet 2017
  Početna stranica
Poziv autorima i učesnicima
Tematika
Značajni datumi
Organizatori
Naučni odbor
Vrijeme i mjesto održavanja
Kotizacija
Finalni Program
Galerija fotografija
Zbornici radova
Kontakt
Fotografije / Photos:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Zbornici radova / Proceedings:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Quality 2001
Quality 1999
Smještaj / Accommodation
  Informacije o rezervaciji smještaja mogu se dobiti u turističkoj agenciji Grand Tours Zenica
  Information on booking accommodation can be obtained from the travel agency Grand Tours Zenica
  Grandtours
+387 32 406 406
+387 61 713 392
ekskurzije@grandtours.ba
 
BH Telecom
Super sponzor:
Tematika skupa  
Naučno stručni skup će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme), simpozij (radovi po temama skupa).

Obavještavaju se svi potencijalni autori da mogu pripremiti radove iz slijedećih tematskih oblasti:
 1. KVALITET U PRIVREDI
  • Upravljanje kvalitetom (koncept, principi, alati i filozofija);
  • Mjerenje karakteristika kvaliteta sistema i procesa;
  • Metrologija;
  • Kvalitet proizvoda i procesa;
  • Kvalitet u održavanju;
  • Upravljanje lancem snabdijevanja;
  • Kvalitet i zaštita okoline;
  • Inženjering kvaliteta;
  • Ekonomika kvaliteta;
  • Upravljanje rizicima;
  • Troškovi kvaliteta i upravljanje troškovima kvaliteta;
  • Poslovna izvrsnost.
 2. KVALITET U OBRAZOVANJU
  • Pedagoški standardi i norme;
  • Metode i postupci provjere i praćenja znanja studenata (učenika);
  • Metode i postupci ocjenjivanja kvaliteta nastavnog osoblja;
  • Samoevaluacija institucija u obrazovanju;
  • Bolonjski proces;
  • Akreditacija i certifikacija nastavnih programa i institucija;
  • Zakonska regulativa u području obrazovanja;
  • Preporuke za kvalitet u obrazovanju IWA2;
  • Akreditacija u visokom obrazovanju.
 3. KVALITET U JAVNOM SEKTORU
  • Kvalitet u javnoj upravi;
  • Kvalitet u zdravstvu;
  • Kvalitet u komunalnim preduzećima;
  • Kvalitet u poljoprivredi;
  • Kvalitet u proizvodnji hrane;
  • Saobraćaj i kvalitet;
  • Aspekti kvaliteta u procesu pridruživanja BiH EU;
  • Kvalitet u politici;
  • Kvalitet u medijima;
  • Kvalitet u turizmu.
 4. NORMATIVNA  REGULATIVA U KVALITETU
  • Međunarodni standardi ISO 9000 - Sistemi upravljanja kvalitetom;
  • Međunarodni standardi ISO 14000 - Sistemi okolinskog upravljanja;
  • Međunarodni standardi OHSAS 18000 - Obezbjeđenje zdravlja i sigurnosti;
  • HACCP;
  • ISO 16949-Kvalitet u automobilskoj industriji;
  • ISO 22000-Upravljanje sigurnošću hrane;
  • ISO 27000-Zaštita informacija;
  • ISO 26000-Društvena odgovornost;
  • Stanje i trendovi u razvoju standarda;
  • Informacioni sistemi kvaliteta;
  • Međunarodne nagrade kvaliteta;
  • Standardizacija;
  • Državni program kvaliteta;
  • Modeli TQM-a i njegova evolucija;
  • Integrisani sistemi kvaliteta

UNIVERSITY OF ZENICA
(Bosnia and Herzegovina)
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING


UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany)ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI
QUALITY ASSOCIATION
of BOSNIA and HERZEGOVINA
Webmaster | Ažurirano 07.11.2016